Esimerkki vakuutusmaksuista 2019

Vakuutetulle, joka vuoden alussa on alle 53-vuotias tai on täyttänyt 63 vuotta, pyöristettynä lähimpään euroon.

MYEL-vuosityötulo e/v

5 00010 00020 000
MYEL-vakuutusmaksu e/v6511 3012 603
Työajan MATA-vakuutusmaksu e/v5917
Ryhmähenkivakuutusmaksu e/v0 00
4 kk:n vakuutuksen maksut yhteensä219437873
6 kk:n vakuutuksen maksut yhteensä3286551 310
1 vuoden vakuutuksen maksut yhteensä6561 3112 619

Kokeile Apurahansaajan laskuria.

Päivitetty 27.12.2018