Miten vakuutusta haetaan

Mikäli sinulle on myönnetty useampi apuraha, tulee kuhunkin apurahaan liittyen tehdä erillinen vakuutushakemus. Vakuutushakemuksella on henkilötietojen sekä apurahan myöntöön liittyvien tietojen lisäksi kerrottava apurahalla työskentelyaika, sekä tehtävä mahdollinen kuluerittely, mikäli osa apurahasta on myönnetty työskentelystä syntyviin kuluihin. Kulujen ilmoittaminen hakemuksella voi vaikuttaa vakuutuksen tasoon.

Vakuutushakemuksen voi täyttää Melan sähköisten asiointipalveluiden kautta suomen- tai ruotsinkielellä.

Vakuutushakemuksen voi tehdä myös lomakkeella 4041, mikä on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen voi toimittaa Melaan postitse tai skannattuna suojatun sähköpostin liitteenä.

Apurahansaajan vakuutushakemus 4041
Täyttöohjeet 4041

Päivitetty 02.08.2018