Hakemuksen liitteet

Pääasiallisesti Mela ei edellytä hakemukseen liitteitä tai tositteita. 

Poikkeuksia ovat seuraavat tilanteet: 

Apurahalla työskentely tapahtuu työryhmässä
Vakuutuspäätöksen antamista varten tarvitsemme työryhmän vetäjän ilmoituksen. Ilmoita hakemuksella työryhmän vetäjän yhteystiedot ja/tai kehota häntä tekemään asianmukainen ilmoitus Melaan.

Apurahalla työskentely tapahtuu ulkomailla
Toimita asianmukainen hakemus koskien Suomen sosiaaliturvaa Eläketurvakeskukseen (EU- , ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaat) tai Kansaneläkelaitokseen (sopimuksettomat maat). Lisätietoja: Ulkomaantyöskentely

Olet ulkomaalainen, EU:n ulkopuolelta tuleva apurahansaaja
Vakuutusvelvollisuus koskee apurahansaajia, joihin sovelletaan Suomen asumisperusteista sosiaaliturvalainsäädäntöä. Hakiessasi MYEL-vakuutusta, hae samalla myös Kansaneläkelaitokselta päätös kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Haet vakuutusta ennen apurahatyöskentelyn alkua
Käsittelyn nopeuttamiseksi voit toimittaa kopion apurahan myöntöpäätöksestä Melaan.

Apurahan alkuperäiseen myöntöpäätökseen on tehty muutoksia tai apurahanmyöntäjän kanssa on neuvoteltu erityisjärjestelyistä.
Tällöin mahdolliset asiakirjat voi toimittaa Melaan joko suojatun sähköpostin liitteenä  tai postitse.

Päivitetty 11.06.2014