Vakuutuksen hakeminen

Vakuutusta voi hakea, kun apurahansaaja on saanut tiedon myöntöpäätöksestä ja on aloittamassa tai aloittanut apurahalla työskentelyn.

Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. Tarvittaessa vakuutushakemuksen voi tehdä myös etukäteen, mutta apurahansaajan on kuitenkin hyvä huomioida, että vakuutushakemuksen käsittelyä varten Mela tarvitsee apurahan myöntäjän ilmoituksen apurahan myönnöstä, jonka myöntäjät toimittavat Melaan yleensä apurahan maksatuksen alettua. 

Vakuutuksen hakeminen ei onnistu seuraavan vuoden puolella alkavasta työskentelystä ennen edellisen vuoden marraskuun puoliväliä. Tästä johtuen kehotamme tekemään vakuutushakemuksen noin kuukautta ennen työskentelyn alkamista. 

Koko lakisääteisen vakuutusturvan (eläkevakuutuksen sekä lakisääteisen työajantapaturmavakuutuksen) saa yhdellä vakuutushakemuksella. Samalla hakemuksella voi halutessaan hakea myös vapaaehtoista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta

Vakuutusta voi hakea tietyin edellytyksin myös ennen 1.1.2009 myönnetyn apurahan perusteella. Tarkempaa tietoa näiden vanhojen apurahojen vakuuttamisesta on esitetty omalla sivullaan.

Päivitetty 05.01.2017