Ulkomailla työskentelystä on ilmoitettava myös Melaan

Apurahansaajan on ilmoitettava Melaan vakuutushakemusta tehtäessä, jos hän työskentelee kokonaan tai osittain ulkomailla.  Mikäli työskentelymaa vaihtuu vakuutuskauden aikana, on myös siitä annettava ilmoitus Melaan sekä Eläketurvakeskukseen tai Kelaan työskentelymaasta riippuen.

 

Ilmoitusvelvollisuus maahan- ja maastamuuton yhteydessä perustuu EY:n sosiaaliturva-asetukseen, Suomen ja sosiaaliturvamaiden kahdenvälisiin sosiaaliturvasopimuksiin sekä asumisperusteiseen sosiaaliturvaan liittyvään soveltamisalalakiin.

 

Ilmoitus Melaan kannattaa tehdä lyhyidenkin ulkomaanvierailujen osalta mahdollisen ulkomailla sattuvan työtapaturman varalta. Pysyvämmästä ulkomaille työskentelemään lähdöstä tulee tehdä hakemus olosuhdemuutoksesta (lomake 4046).

Päivitetty 12.03.2018