Työskentely sosiaaliturvasopimusmaassa

Suomella on kahdenkeskinen sopimus sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta Yhdysvaltojen, Kanadan, Quebecin, Chilen, Israelin, Australian, Intian sekä 1.2.2017 alkaen Kiinan ja Etelä-korean kanssa.

Australiaa lukuun ottamatta näissä maissa tapahtuvan apurahatyön osalta tulee apurahansaajan olla yhteydessä Eläketurvakeskukseen. Kuten EU/ETA-maan tapauksessa, Eläketurvakeskuksen päätökseen vaikuttaa apurahatyön lisäksi muut mahdolliset ansiolähteet.  Myönteisellä päätöksellä työskentely voidaan vakuuttaa Suomen lainsäädännön mukaisesti. Joidenkin maiden kohdalla ja aina yli vuoden kestävän työskentelyn osalta päätös Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta edellyttää työskentelymaan viranomaisten suostumusta.

Australiassa tehtävän työn osalta apurahansaajan tulee olla yhteydessä Kelaan (ks. Muualla tapahtuva työ).

Päivitetty 10.01.2017