Työskentely EU/ETA-maassa tai Sveitsissä

EU/ETA-alueella, johon luetaan myös Sveitsi, pääsääntönä on työskentelymaan lainsäädännön mukaan vakuuttaminen. Mikäli apurahansaaja haluaa pysyä Suomen sosiaaliturvan piirissä, hänen tulee tehdä siitä anomus Eläketurvakeskukseen. Eläketurvakeskuksen päätökseen Suomen sosiaaliturvan soveltamisesta vaikuttavat apurahan lisäksi myös muut ansiolähteet. Myönteisellä päätöksellä henkilö saa oikeuden suomalaiseen työeläkevakuutukseen ja sitä kautta myös Kelan EU/ETA-alueelle maksettaviin etuisuuksiin.

Päivitetty 17.10.2016