Ulkomaalainen EU/ETA-maasta tai Sveitsistä

Maatalousyrittäjän eläkelain 8 a §:n perusteella apurahansaajana voidaan vakuuttaa Suomesta apurahan saanut Suomessa asuva henkilö. Suomessa asumista ei kuitenkaan edellytetä apurahansaajalta, johon sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen määräysten perusteella.

 

EU/ETA-maasta tai Sveitsistä Suomeen apurahatyöskentelyyn tuleva henkilöön sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen määräysten perusteella, ellei hän esitä todistusta kuulumisesta toisen maan sosiaaliturvan piiriin Suomessa apurahalla työskentelyn aikana.

Päivitetty 28.10.2015