Ulkomaalainen EU/ETA-maan tai Sveitsin ulkopuolelta

Muualta kuin EU/ETA-maasta tai Sveitsistä saapuva henkilö vakuutetaan, kun hänen voidaan katsoa asuvan Suomessa vakituisesti. Käytännössä tämä vakituinen asuminen määritellään Suomen asumisperusteisessa sosiaaliturvassa.

Suomen sosiaaliturvaan kuulumista haetaan Kelasta. Apurahansaajan kannattaa toimittaa hakemus Kelaan ja Melaan samanaikaisesti. Vaikka hakemusta ei toimittaisikaan Kelaan, Mela voi arvioida Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen myös muutoin.

Päivitetty 07.05.2018