Muualla tapahtuva työ

Muualla kuin EU/ETA-alueella, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaissa tapahtuvan työskentelyn osalta apurahansaajan tulee olla yhteydessä Kelaan. Alle vuoden mittainen apurahatyöskentelyjakso on MYEL-vakuutuksen piirissä. Tällöinkin ulkomaille lähdöstä tulee ilmoittaa Kelaan. Jos ulkomaantyöskentelyjaksot toistuvat säännöllisesti, tulee oikeus Suomen sosiaaliturvaan kuitenkin selvittää erikseen Kelasta vaikka yksittäiset työskentelyjaksot olisivatkin lyhyitä.

 

Yli vuoden pituisen työskentelyjakson osalta Suomen sosiaaliturvassa pysymistä on haettava erikseen Kelasta.

Päivitetty 27.06.2013