Ulkomaantyöskentely

Apurahansaaja on vakuuttamisvelvollinen myös ulkomailla asumisen ja työskentelyn aikana, jos hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumiseen vaikuttavat ulkomailla työskentelyn kesto, työskentelymaa ja eri maiden väliset sopimukset. Päätöksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta antaa joko Eläketurvakeskus tai Kela.

 

Suomen sosiaaliturvassa pysyminen tai siitä luopuminen tapahtuu aina kokonaisvaltaisesti. Työeläkevakuutusta ei saa Suomesta ilman yleistä sosiaaliturvaa ja toisaalta työeläkevakuutusoikeudesta luopuminen tarkoittaa myös muusta suomalaisesta sosiaaliturvasta luopumista. Oikeus suomalaiseen sosiaaliturvaan on myös monen Suomesta otettavan matkavakuutuksen edellytyksenä.

Tarvittaessa hakemus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta on hyvä tehdä jo ennen ulkomaantyön alkamista. Hakemus on tehtävä myös alle vuoden mittaisesta työskentelystä ulkomailla. Lyhyiden työmatkatyyppisten ulkomaanjaksojen osalta ei erillistä päätöstä Suomen sosiaaliturvan soveltamisesta tarvita.

Päivitetty 23.05.2013