Virtaa verkosta

Virtaa verkosta - vertaisryhmästä imua työhön

Mela pilotoi vuoden 2019 aikana palvelua oman työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Virtaa verkosta on verkkovälitteinen ohjaus oman työkyvyn tukemiseen. Verkossa kokoontuvia vertaisryhmiä on kaksi: toinen on apurahatieteilijöiden ja toinen apurahataiteilijoiden ryhmä.

Osallistujat kokoontuvat kuusi kertaa kevään aikana keskustelemaan ja saamaan ohjausta skypen välityksellä. Puolentoista tunnin mittaisissa verkko-ohjauksissa osallistujat saavat ohjausta työkyvyn ja työhyvinvoinnin kannalta tärkeisiin teemoihin, kuten motivaatioon, elintapoihin, stressinhallintaan, palautumiseen ja muutoksiin. Ohjaus on vuorovaikutteista, hyödyntäen ryhmän tarjoamaa vertaistukea. Valmentajina toimivat Työterveyslaitoksen asiantuntijat.

Jos palaute pilotista on hyvää, Mela jatkaa tätä toimintaa ja uusi ryhmä käynnistyy syksyllä 2019.

Lisätietoja:

Päivitetty 13.12.2018