Apurahatutkijoiden tyhy-hanke

Apurahatutkijoille käynnistyi omaa työhyvinvointia tukeva hanke kevään 2017 aikana. Hankkeen ajatuksena on järjestää apurahatutkijoille vertaisverkostoja neljään eri yliopistokaupunkiin, Oulun, Itä-Suomen, Helsingin ja Tampereen alueille.

Vertaisverkosto toimii lähitapaamisten sekä verkko-ohjauksen avulla ja keskittyy teemoihin, jotka ovat tärkeitä apurahatutkijoiden työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hanke on TJS Opintokeskuksen koordinoima ja Melan rahoittama työhyvinvointihanke. Verkostojen toimintaa fasilitoivat TJS Opintokeskuksen asiantuntijat.

Lisätietoja hankkeesta: työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari, pirjo.saari@mela.fi, puh. 0400 341 390

Päivitetty 09.08.2017