Työhyvinvointi

Melan työhyvinvointityön tavoitteena on auttaa asiakasta luomaan turvallinen ja terveellinen työympäristö, jossa työ sujuu ja ihminen voi hyvin.

Edistämme työhyvinvointityötä tuottamalla tietoa työhyvinvoinnista sekä tarjoamalla työhyvinvointia ja työkykyä tukevia palveluita. Lisäksi rahoitamme työhyvinvointia ja työturvallisuutta koskevia tutkimuksia.

Apurahansaajille suunnatun työhyvinvointityön pohjaksi Mela teki keväällä 2017 kyselyn, jolla kartoitettiin, millaista työhyvinvointitoimintaa apurahansaajat Melasta toivovat. Kyselyn tulokset ohjaavat työhyvinvointipalveluiden kehittämistämme.

Päivitetty 09.08.2017