Vuosityöansio

Miksi apuraha muunnetaan vuotuiseksi työtuloksi?

Työeläkejärjestelmässä ansiot muunnetaan aina vuotuiseksi työtuloksi. Kun apurahasta tehdään työeläkevakuutus, apuraha muutetaan työeläkejärjestelmän ansioksi eli vuotuiseksi työtuloksi.

Tarkoittaako vuotuinen työtulo sitä, että maksan vakuutusmaksuja vuoden työskentelyn perusteella, vaikka työskentelen apurahalla lyhyemmän ajan?

Ei. Apurahan muuntaminen vuotuiseksi työtuloksi on laskennallinen toimenpide, jonka kautta saadaan muodostettua perusteet vakuutuslaskulle sekä vakuutuksen kautta muodostuville korvauksille. Vakuutuslasku lasketaan vakuutuksen voimassaoloajan mukaan.

Päivitetty 09.07.2015