Vakuutusajan määrittely

Miten määrittelen, mille ajalle haen vakuutusta?
Vakuutus tulee ottaa sille ajalle, mille apuraha on myönnetty. Mikäli apuraha on myönnetty esimerkiksi kuuden kuukauden työskentelyyn, voit itse määrittää, mistä päivämäärästä alkaen haluat vakuutuksen alkavan. Vakuutuksen päättymispäivä määrittyy tällöin kuuden kuukauden päähän alkamispäivästä. Vakuutus voi alkaa aikaisintaan apurahan myöntöpäivästä.

Mikäli apurahan myöntäjä ei ota kantaa apurahalla työskentelyaikaan, voit itse määrittää, mikä on apurahalla työskentelyn kesto ja mille ajalle haet vakuutusta. 

Nostan apurahan jaksoittain ja työskentelen sillä lyhyissä pätkissä. Miten tämä vaikuttaa vakuutukseen?
Lain mukaan apurahatyöskentely tulee vakuuttaa yhdenjaksoisesti koko apurahan osalta, ellei työskentelyn keskeytykselle ole esittää lain hyväksymää syytä (esim. sairastuminen, lapsen syntymä tai hoito, muu ansiotyö). Apurahan maksuaikataulu ei vaikuta vakuutusajan vahvistamiseen.

Päivitetty 17.10.2016