Samaan aikaan palkkatyössä tai YEL-yrittäjänä?

Palkkatyö tai YEL-vakuutus ei poista vakuutusvelvollisuutta apurahatyöskentelyn osalta. Tällöin työeläkettä karttuu samalla tavalla kuin kahdesta samanaikaisesta palkkatyöstä.

Jos apurahatyöskentelysi keskeytyy palkka- tai YEL-yrittäjätyön johdosta vähintään 4 kuukauden ajaksi siten, että apurahatyötä on jäljellä myös keskeytyksen jälkeen jäljellä neljä kuukautta, voit hakea vakuutuksen keskeyttämistä olosuhdemuutosilmoituksella. Vakuutus voidaan keskeyttää, kun apurahatyöskentelyn alkamisesta on kulunut vähintään neljä kuukautta. Jos apurahatyö keskeytyy alle 4 kuukauden ajaksi, katsotaan apurahalla työskentelyn olevan yhdenjaksoista ja vakuutus säilyy voimassa muun ansiotyön rinnalla.

Päivitetty 17.10.2016