Päätöksen "vuotuinen työtulo"

Vakuutuspäätöksellä työtulokseni on ilmoitettu todellista apurahamäärää suurempi määrä. Mistä tämä johtuu?

Määränmuutos liittyy siihen, että MYEL-työtulo tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella (= indeksikorotus). Suomen työeläkelain mukaan apurahan perusteella laskettava työtulo rinnastetaan eläkkeen karttuman kannalta palkkatyöksi. Tästä johtuen vaikka käytännössä apurahan määrä ei ole noussut, tehdään apurahojen kohdalla ansaintarekisteriin kirjattaviin työtuloihin indeksikorotus vuosittain, aivan kuten muillekin ansiotuloille. Lisätietoja kohdassa Apurahan määrä ja työtulon määrittely.

 

Päivitetty 20.03.2013