Muutoksenhaku

Miksi vakuutuspäätös poikkeaa hakemuksestani?
Yleisin syy päätöksen poikkeavuudesta on apurahan myöntäjän asettamat ehdot apurahalla työskentelyaikaan tai apurahan käyttötarkoitukseen (esim. oikeus vähentää kuluja) liittyen.

Toinen merkittävä tekijä on lainsäädännön asettamat ehdot. Lainsäädännön kautta tulevat tietyt linjaukset ovat sitovia, eikä Mela pysty poikkeamaan ratkaisukäytännössä niistä. Myös muutoksenhakuasteet ovat tehneet linjauksia ratkaisukäytäntöön.

Mitä tehdä jos päätös eroaa hakemuksestani?
Mela ottaa vakuutuspäätöksellä kantaa, mikäli vakuutuspäätös poikkeaa vakuutushakemuksesta. Ennen muutoksenhakua kannattaa siis tutustua vakuutuspäätökseen sekä päätöksen mukana tulleeseen esitteeseen.

Mikäli päätös eroaa hakemuksestasi, tarkista apurahan myöntäjän asettamat ehdot apurahalla työskentelyyn liittyen. Jos apurahan myöntäjä on asettanut tarkat ehdot, ei Mela voi kumota myöntäjän tekemää ilmoitusta. 

Mikäli päätöksessä on asiavirhe (esimerkiksi kuluja ei ole huomioitu myöntäjän ilmoituksen perusteella, vaikka myöntäjä on apurahan myöntöpäätöksessä antanut luvan kuluvähennykselle), kannattaa asiasta tehdä muutoksenhaku. Ohjeet tähän löytyvät vakuutuspäätöksen kääntöpuolelta.

Haluan muuttaa alkuperäisellä vakuutushakemuksella ilmoittamiani tietoja. Mitä voin tehdä?
Mikäli et ole saanut vielä vakuutuspäätöstä, voit ilmoittaa haluamasi muutokset Melaan suojatun sähköpostipalvelun kautta. Valitse listalta vastaanottajaksi Vakuutusasiat. 

Jos olet saanut vakuutuspäätöksen, sinulla on 30 päivää aikaa hakea päätökseen muutosta. Ohjeet löytyvät vakuutuspäätöksen kääntöpuolelta.

Päivitetty 10.07.2014