Apurahansaajia koskevan lakiuudistuksen taustaa

Tausta-ajatuksena vuoden 2009 lakiuudistukselle on ollut parantaa ja selkeyttää apurahalla työskentelevien sosiaaliturvaa: Suuri joukko taiteilijoista ja tieteellistä tutkimustyötä tekevistä henkilöistä työskentelee jossakin elämänsä vaiheessa apurahan turvin. Apurahalla työskentely on useimmiten työsuhteen ulkopuolella tapahtuvaa työskentelyä eikä sitä pidetä selkeästi myöskään yrittäjätoimintana. Monien kohdalla apurahalla työskentely kattaa huomattavan osan heidän työhistoriastaan ja toimeentulostaan.

Suomen sosiaaliturvalainsäädäntö jakautuu työssäoloaikaista kulutustasoa kohtuullisesti turvaavaan ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan ja sitä täydentävään vähimmäistoimeentulon takaavaan sosiaaliturvaan. Näin ollen ennen vuoden 2009 lakiuudistusta apurahalla työskentelevät jäivät yleensä apurahatyöskentelynsä osalta ansiosidonnaisen sosiaaliturvan ulkopuolelle. MYEL-vakuutuksen kautta apurahansaajat pääsevät työeläkevakuutusturvan lisäksi heille maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti vahvistetun työtulon perusteella myös sairausvakuutuslain mukaisten ansiosidonnaisten päivärahaetuuksien ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahan piiriin.

Päivitetty 13.03.2013