Apurahan myöntäjälle

Apurahan myöntäjän ilmoitusvelvollisuus
Apurahan myöntäjällä on velvollisuus (maatalousyrittäjän eläkelaki, MYEL 141 b §) ilmoittaa myöntämistään apurahoista Melalle. Ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun sekä työskentelyn kesto että myönnetyn apurahan määrä ylittävät laissa mainitut vähimmäisrajat.  Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisen alkamisesta. Apurahan myöntäjän ilmoitus on edellytyksenä apurahansaajan vakuutuksen vahvistamiselle. Mela myös valvoo apurahansaajien vakuuttamisvelvollisuutta myöntäjiltä saatujen ilmoitusten pohjalta.

Tarkempaa tietoa ilmoituksen sisällöstä löytyy ohjeesta apurahan myöntäjälle.

Ilmoituksen antaminen Apra-palvelun kautta
Apurahan myöntäjän tulee ensisijaisesti tehdä ilmoitus myönnetyistä apurahoista Melalle sähköisesti internetpohjaiset Apra-palvelun kautta. Palvelun käyttöönotto edellyttää erillisen tietoliikennesopimuksen (lomake 4045) tekemistä apurahan myöntäjän ja Melan välillä.

Ilmoituksen voi antaa myös paperilla käyttäen Melan lomaketta 4003. Sähköpostilla lomakkeen voi lähettää suojatun sähköpostipalvelun kautta valitsemalla listalta vastaanottajaksi Vakuutusasiat ja lisäämällä ilmoituksen liitetiedostona.

Apurahan myöntäjän tiedottamisrooli
Mela toivoo apurahan myöntäjien pitävän omassa tiedotuksessaan aktiivisesti esillä apurahansaajan vakuuttamisvelvollisuutta. Apurahojen myöntäjät voivat tilata maksutta Melasta myöntöpäätöksen liitteeksi tarkoitettua esitettä (Apurahansaajalle! Eläkettä ja tapaturmaturva Melasta).

Lisätietoja
Lisätietoja myöntäjien ilmoituskäytännöstä antaa matemaatikko, vakuutusasiantuntija Henri Virtanen, puh. 029 435 2424.

Päivitetty 15.12.2017