Yrittäjien työterveyshuollon palvelujen ostamiseen muutoksia vuodenvaihteessa

Kela pyrkii helpottamaan yrittäjien työterveyshuollon palveluiden ostamista sekä saamaan lisää yrittäjiä työterveyshuollon piiriin ottamalla työterveyshuollon suorakorvauksen käyttöön kaikilla palveluntuottajilla.

Yrittäjä, joka on hankkinut työterveyshuoltonsa kunnan terveyskeskukselta, saa suorakorvauksen jatkossa kuten tähänkin asti. Vuoden 2018 alusta yrittäjä voi saada työterveyshuollon kustannuksistaan suorakorvauksen myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Tämä aiheuttaa joitakin muutoksia tilanteissa, joissa kunta on ostanut yrittäjälle palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta. Myös korvaushakemuslomakkeet muuttuvat 1.1.2018.

Lue uutinen Kelan nettisivuilta.

Maatalousyrittäjän tilakäynnin korvauksen määrä
Vuoden 2018 alusta alkaen Kela maksaa maatalousyrittäjälle työpaikkaselvityksen (tilakäynnin) kustannuksista 50 % tai 60 % sairausvakuutuslain mukaista korvausta ja enintään 40 % valtion muista varoista maksettavaa korvausta.

Lue lisää maatalousyrittäjän tilakäynnin korvausten määrästä Kelan nettisivuilta.