Luopumistuen ehdot muuttuvat - toimi nopeasti

Maatalouden luopumistukeen tulee ikärajamuutos 1.1.2014. Lisäksi nykyinen luopumistukilaki on voimassa vain vuoden 2014 loppuun saakka. Vuodesta 2015 eteenpäin luopumistuen jatkosta ei ole varmuutta. Sukupolvenvaihdoksissa pitääkin olla nyt erityisen tarkka. Jos luopumistuen saamisen ehdot täyttyvät, kannattaa toimia nopeasti.


Ikäraja nousee

Vielä kuluvan vuoden aikana luopumistuen voi sukupolvenvaihdoksissa saada 56-vuotiaana, jos luovutuksensaaja on luopujan lähisukulainen. Jos maatila luovutetaan sukupolvenvaihdoksella vieraalle viljelijälle, vaaditaan luopujalta vähintään 60 vuoden ikää. Luopumistukea hakevan on aina oltava alle 63-vuotias.

Vuoden 2014 alusta alkaen luopumistuelle pääsyn alaikäraja nousee 59 vuoteen, kun maatila luovutetaan lähisukulaiselle. Ikärajan nosto koskee niitä luopumistukihakemuksia, jotka jätetään vuonna 2014. Vieraalle luovutettaessa 60 vuoden ikärajaan ei tule muutosta.

Luopumistukea voi hakea jo kahta vuotta ennen varsinaisen iän täyttymistä. Vuonna 2013 luopumistukea voivat siis hakea 1959 ja sitä aikaisemmin syntyneet. Luopumistuen maksu alkaa, kun lopullinen tilakauppa on tehty ja ikärajavaatimus täyttyy.

Lakiin kirjatun suojasäännöksen mukaan ne, jotka ovat saavuttaneet vuonna 2013 luopumistukeen oikeuttavan iän, voivat hakea luopumistukea ja toteuttaa sukupolvenvaihdoksen vielä vuonna 2014 nykyisin ikärajoin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1957 ja tätä ennen syntyneet luopujat saavat luopumistuen 56 vuoden iässä.


Elinkelpoisuusvaatimuksen täytyttävä

Sukupolvenvaihdoksella luovutettavan maatilan tulee olla taloudellisesti elinkelpoinen. Luovutuksensaajalle muodostuvan maatilan yrittäjätulovaatimus on 15 000 euroa vuodessa ja vähimmäispoistojen määrä 5 000 euroa vuodessa luopumista seuraavien viiden vuoden ajan. Yrittäjätulovaatimuksen on täytyttävä kutakin luovutuksensaajaa tai luovutuksensaajapariskuntaa kohden.

Yrittäjätulovaatimusta laskettaessa otetaan huomioon maatalouden tulojen lisäksi myös metsätalouden tulot ja tilalla tai tilalta käsin tapahtuvan liitännäistoiminnan tulot. Jos tila ei vielä luopumishetkellä täytä elinkelpoisuusehtoa, luovutuksensaajalla on luopumisen jälkeen kolme vuotta aikaa kehittää tilaa niin, että ehdot täyttyvät.


Luovutuksensaajan oltava alle 40-vuotias

Luovutuksensaajan tulee olla luopumishetkellä alle 40-vuotias ja hänellä pitää olla tuotantosuuntaan soveltuva vähintään toisen asteen ammatillinen luonnonvara-alan koulutus tai muu vastaava koulutus. Jos luovutuksensaajalla ei ole tarvittavaa koulutusta vielä luopumishetkellä, hän voi hankkia sen luopumista seuraavan kahden vuoden aikana. Luovutuksensaaja sitoutuu myös viljelemään tilaa ja asumaan sillä niin kauan kuin luopujille maksetaan luopumistukea, aina kuitenkin vähintään viisi vuotta.


Haetaan aina etukäteen

Luopumistuesta haetaan aina etukäteispäätös luonnosluovutuskirjan perusteella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) antama etukäteispäätös on voimassa 12 kuukautta, minä aikana lopullinen luopuminen tulee toteuttaa, kuitenkin viimeistään 31.12.2014. Luopumistuen maksu alkaa aikaisintaan luopumistuen alaikärajan täyttymisen jälkeen.

Luopumistuelle siirtymisen suunnittelun voit aloittaa ottamalla yhteyttä Mela-asiamieheen tai soittamalla Melan asiakaspalveluun. Myös ProAgrian neuvojat ja muut talousneuvojat auttavat luopumistuen hakemisessa ja tarvittavien laskelmien tekemisessä.

 

Lisätietoa luopumistuesta saat Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, ja internetsivujen Luopumistuki-kohdasta.