Hallitusohjelman vaikutukset maatalouteen ja Mela-turvaan

3.6.2019 julkistettu neuvottelutulos hallitusohjelmasta Osallistava ja osaava Suomi  - sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta sisältää useita sosiaaliturvan kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä kirjauksia, jotka koskevat myös maatalousyrittäjiä.

 

Hallitusohjelman mukaan hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen, jota valmistellaan tutkimusperusteisesti ja laaja-alaisesti eri alojen asiantuntemusta hyödyntäen parlamentaarisessa komiteassa. Komitean työ tähtää sosiaaliturvan rakenteelliseen ja toiminnalliseen kehittämiseen pitkällä aikavälillä.

 

Hallitusohjelman mukaan pieniä eläkkeitä korotetaan kansaneläke- ja takuueläkejärjestelmän kautta. Kuntoutusjärjestelmää kehitetään ja osatyökykyisten työllistymistä helpotetaan. Lomituslaki uudistetaan. Välitä viljelijästä -toimintamalli turvataan ja sen vakinaistaminen arvioidaan vaalikauden lopussa. Uuden EU-ohjelmakauden valmistelussa luodaan väline edistämään maatilojen sukupolvenvaihdoksia. Myös kaupallisten kalastajien sukupolvenvaihdoksia pyritään helpottamaan.

– Hallitusohjelman linjaukset ja toimenpiteet tukevat kokonaisuutena toteutuessaan pitkällä tähtäimellä maatalouselinkeinon tulevaisuutta ja maatalousyrittäjien hyvinvointia. Välitä viljelijästä -toimintamallin jatkuvuuden varmistaminen helpottaa osaltaan maatalousyrittäjien jaksamista raskaassa työssä. Myös lomituslain uudistaminen on tervetullut. Näin lomitusta päästään kehittämään kotieläintaloutta harjoittavan yrittäjän arkea helpottavaan suuntaan, toteaa toimitusjohtaja Päivi Huotari.

 Lisätietoja: Valtioneuvosto Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019