Ohita valikko

Työeläkeotteen tarkistusohje

Tarkista työeläkeotteesi huolella. Puutteelliset tai virheelliset tiedot voi korjata erillisellä korjauslomakkeella. Katso ohjeet korjauspyyntölomakkeen täyttämiseen.

Seuraavat tiedot löytyvät otteeltasi

 • Yksityisen työnantajan palveluksessa tekemäsi työ vuodesta 1962 lähtien sekä yrittäjä- ja maatalousyrittäjätyö vuodesta 1970 lähtien. Vuoden 2004 loppuun saakka eläkettä karttui 23–65-vuotiaana tehdystä työstä. Vuonna 2005 ikärajat muuttuivat siten, että eläkettä karttuu 18 vuoden iästä alkaen tehdystä työstä. Tieteen ja taiteen apurahatyö on voitu MYEL-vakuuttaa 1.1.2009 lähtien.
 • Valtion, kunnan, evankelis-luterilaisen kirkon, Kelan, Suomen Pankin tai Ahvenanmaan maakunnan hallituksen palveluksessa saadut ansiot ja niistä karttunut eläke.
 • LEL:n mukaan vakuutetut rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työt vuosina 1962–2006 sekä TaEL:n mukaan vakuutetut työt. TaEL:n mukaan vakuutettiin vuosina 1986–2006 muun muassa esiintyvät taiteilijat ja toimittajat, alle TEL:n tulorajan jääneet työsuhteet ja vuosina 1998–2006 kotitalouden teettämät työt ja alle kuukauden pituiset työsuhteet. Työeläkelait TEL, LEL ja TaEL yhdistyivät TyEL-laiksi vuoden 2007 alussa.
 • Merimieseläkelain (MEL) mukainen työ vuodesta 1956 alkaen.
 • Palkan ja eläkepalkan määrä. Otteella ennen vuotta 2005 olevien ansioiden kohdalla puhutaan eläkepalkasta. Eläkepalkka on työsuhteen viimeisten vuosien aikana maksettu määrä, jota käytetään eläkkeen perusteena. Tämän vuoksi eläkepalkka ei ole suuruudeltaan täsmälleen sama kuin palkkakuittiesi perusteella laskettu keskiansio. Vuodesta 2005 alkaen eläkkeen laskennan perusteena on käytetty todellista kokonaisvuosiansiota.
 • Eläkettä kartuttaneet opiskelut ja sosiaalietuudet. Ennen vuotta 2005 eläkettä karttui palkattomilta ajoilta niin sanotun työeläkelisän muodossa. Vuoden 2005 alusta lähtien eläkettä alkoi karttua myös sairauspäiväraha-, erityishoitoraha-, äitiysraha-, erityisäitiysraha-, isyysraha-, vanhempainraha- ja vuorottelukorvauksen ajoilta, aikuiskoulutustuen, kuntoutusrahan tai ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan sekä alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidontuen ja tutkintoon johtavan opiskelun ajalta. 1.3.2017 alkaen eläkettä alkoi karttua myös tartuntatautipäivärahan ajalta. Eläkkeen karttuminen palkattomista jaksoista edellyttää, että muita eläkkeeseen oikeuttavia ansioita on vähintään 18 410,22 euroa (vuonna 2021) työuran aikana.

Seuraavia tietoja ei ole otteellasi

 • Vuoden 2021 työsuhteita.
 • Mahdollinen lisäeläketurva.
 • Mahdollinen vapaaehtoinen eläkevakuutus.
 • Mahdollisen kansaneläkkeen määrä. Lisätietoja kansaneläkkeestä: kela.fi.
 • Ulkomailla vakuutettu työskentely. Ulkomailla karttuneesta eläkkeestä voit kysyä Eläketurvakeskuksesta.
 • Ansiot, joita ei ole pienuutensa vuoksi tarvinnut vakuuttaa minkään eläkelain mukaan. Ansiorajat ovat vaihdelleet vuosittain.

Ilmoitathan, jos tiedoissasi on virheitä

Jos työsuhdetiedoissasi on korjattavaa, tee korjauspyyntö Melaan. Korjauspyyntölomakkeen voit täyttää ja tulostaa nettisivuiltamme kohdasta lomakkeet tai pyytää Melan työeläkeotepalvelusta numerosta 029 435 2692. Postitathan korjauspyyntölomakkeen mukana kopiot esimerkiksi työtodistuksista ja palkkakuiteista.

Korjauspyyntölomakkeella et voi ilmoittaa

 • Ulkomailla tehtyjä työjaksoja.
 • Alle 23-vuotiaana ennen vuotta 2005 tehtyjä työsuhteita.
 • Vuoden 2021 työsuhteita.

Siirry sähköiseen työeläkeotteeseen

Paperinen työeläkeote postitetaan kolmen vuoden välein. Asiointipalvelussamme voit tarkistaa otteen aina halutessasi ja valita vaihtoehdon, jonka myötä paperista otetta ei postiteta kotiin.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö