Ohita valikko

Ohjeet korjauspyyntölomakkeen täyttämiseksi

Löydät työeläkeotteen tietojen korjauspyyntölomakkeen nettisivuiltamme sivulta lomakkeet, Eläke ja kuntoutus. Lomakkeella voit ilmoittaa työeläkeotteeltasi puuttuvat työsuhteet ja palkattomien aikojen etuudet sekä muut virheelliset tiedot.

Lähetä lomake liitteineen Melaan asiointipalvelun Lähetä liitteitä -toiminnon kautta. Voit lähettää lomakkeen myös suojatun sähköpostipalvelun kautta.

Älä ilmoita henkilökohtaisia tietojasi suojaamattomalla sähköpostilla tietosuojan säilymisen varmistamiseksi.

Tarkista työeläkeotteestasi, että

  • kaikki yksityisen alan työsuhteet sekä yrittäjä- ja maatalousyrittäjätoiminta on rekisteröity
  • kaikki saamasi etuudet palkattomilta ajoilta 1.1.2005 alkaen on rekisteröity
  • työeläkelisään vaikuttavat tiedot eräistä työttömyys-, koulutus- ja kuntoutusetuuksista on merkitty oikein
  • kaikkien työsuhteiden ja yrittäjäjaksojen palkka- ja työtulotiedot on merkitty oikein ja
  • kaikkien ennen vuotta 2005 olleiden työsuhteiden ja yrittäjäjaksojen alkamis- ja päättymispäivät on merkitty oikein.

Ulkomailla tehty työ ei ole mukana työeläkeotteella, eikä niistä tarvitse ilmoittaa tällä lomakkeella.

Ennen vuotta 2005 alle 23-vuotiaana tehty työ ei vaikuta eläkkeen määrään, joten niitäkään työsuhteita ei tarvitse ilmoittaa.

1.1.2005 alkaen työsuhteiden alkamis- ja päättymispäivät eivät näy työeläkeotteella, koska eläke määräytyy vuosiansioiden perusteella.

Työeläkeote sisältää työsuhteet, yrittäjätyön ja etuuskaudet edellisen kalenterivuoden loppuun asti. Kuluvan vuoden työsuhdetiedot eivät näy työeläkeotteella, eikä niitä tarvitse ilmoittaa lomakkeella.

Korjauspyynnön tekeminen

Täytä lomake ja liitä mukaan kopiot puuttuvien tai vääriä tietoja sisältävien työsuhteiden työtodistuksista ja/tai palkkakuiteista.

Huomaa, että ennen vuotta 2015 tehtyjen työsuhteiden puutteellisuuksista työntekijän tulee esittää riidaton näyttö työsuhteen olemassaolosta.

Riidattomaksi näytöksi voidaan hyväksyä mm. palkka- ja työtodistukset, nimikirjanote, yksilöidyt verotiedot sekä palkkaturvaviranomaisten ja tuomioistuinten lainvoimaiset päätökset palkasta tai työsuhdeajasta.

Edeltävän kuuden kalenterivuoden puuttuvat tai virheelliset tiedot eläkelaitos selvittää vaadittaessa. Selvittelytyön nopeuttamiseksi pyydämme toimittamaan korjauspyyntölomakkeen mukana kopiot selvitettävään tietoon liittyvistä asiakirjoista.

Korjauspyynnön käsittelyyn tarvittavia tietoja voidaan hankkia työnantajalta ja tahoilta, joita laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta koskee. Selvittelyssä voidaan käyttää mm. Eläketurvakeskuksen ja työeläkelaitosten rekistereiden ja työeläkejärjestelmän ansaintarekisterin tietoja. Asiaa käsiteltäessä tietoja myös tallennetaan edellä mainittuihin rekistereihin.

Otamme sinuun yhteyttä, kun puuttuvien tietojen selvitystyö etenee. Eläkkeen määräytymisestä ja eläkevakuuttamisesta saat tarkempia tietoja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta ja työeläkelaitosten yhteisestä palvelusta www.tyoelake.fi.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö