Rakennukset

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehdään tärkeimmät työympäristön turvallisuutta koskevat ratkaisut. Hyvässä suunnittelussa otetaan huomioon eri näkökulmia, mm. talous, toiminta, esteettisyys ja rakenteet. Työturvallisuusnäkökulma on pidettävä mukana kaikissa suunnittelun vaiheissa.

Rakennuksen suunnitteluun on hyvä varata runsaasti aikaa. Tiedon hankinta ja tutustuminen vastaaviin kohteisiin auttaa löytämään omaan rakenukseen sopivia ratkaisuja. Suunnitteluprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: taloudelliseen, toiminnalliseen ja rakennuksen suunnitteluun. Taloudellisessa suunnittelussa määritellään rajat rakennushankkeelle. Hanketta ei pidä ylimitoittaa. Taloudelliset paineet koetaan monella tilalla raskaana henkisenä taakkana.

Toiminnallisessa suunnittelussa selvitetään rakennuksen käyttöä. Tuotannon asettamat vaatimukset kartoitetaan isäntäväen, tuotantoneuvojan, rakennussuunnittelijan ja mahdollisimman monen muun ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Tuloksena on toimintaselvitys, jossa esitetään työn kulku, materiaalivirrat, työmenetelmät, toimintojen vaatima tilan tarve, käytettävät koneet, laitteet ja suojamenetelmät.

Varsinaiseen rakennuksen suunitteluun voidaan ryhtyä taloudellisen ja toiminnallisen suunnittelun jälkeen. Rakennussuunnittelussa suunnitellaan "kuoret" toiminnalle. Siinä määritellään lopulliset tilat, koneet ja kalustus ja LVIS-varustus.

Hyvä suunnittelu vaatii asiantuntijoiden yhteistyötä.Hankkeen pääsuunnittelija vastaa suunnittelusta kokonaisuutena ja käyttää hyväksi eri alojen asiantuntijoita. Rakennuttaja tekee osaltaan suunnittelua koskevat ratkaisut.

Päivitetty 31.01.2013