Kaato

Kaadon valmistelu
Suunnattu kaato helpottaa tulevia työvaiheita. Kaatosuuntaa valittaessa on otettava huomioon puun kaltevuus, latvusmuoto, viereisten puiden sijainti, maaston kaltevuus, maaston epätasaisuus ja tuulen suunta.

Maaston kohoumia ja kaadettuja puita hyväksi käyttäen rungot pyritään saamaan karsintaa varten noin polven korkeudelle. Kasauksen helpottamiseksi puut pyritään kaatamaan niin, että siirtelyä on mahdollisimman vähän. Suuret juuren niskat haittaavat kaatoa, siksi ne on sahattava pois tieltä.

Kaato
Ennen kaatoa varmistetaan, ettei ketään ole vaara-alueella. Turvaetäisyys palstalla oleviin ihmisiin ja koneisiin on kaksi kertaa kaadettavien runkojen pituus. Jos puu on laho, kaadon suuntaus on epävarmaa. Apuna käytetään kaatotunkkia, riukua, voimakankea, taljaa tai kaatosaksia.

Kaatokolon sahaus
Kaatokolo määrää puun kaatumissuunnan. Kun puun kaatosuunta on selvillä, asetutaan puun taakse ja nojataan vasemmalla säärellä runkoon. Toinen sopiva asento on polvi maassa ja kylki runkoa vasten. Kaatokolon yläsahaus aloitetaan. Kaatokolon alasahaus tehdään vinosti ylöspäin, jotta kaatokolosta saadaan avara. Silloin pitopuu ohjaa mahdollisimman pitkälle puun kaatumista.

Kaatosahaus
Kun kaatokolo on tehty, aloitetaan kaatosahaus suoraan vastapuolelta kohti kaatokoloa. Kaatovänkäri laitetaan sahausrakoon heti kun se mahtuu. Pitopuu jätetään tasavahvuiseksi. Puu kaadetaan nostamalla vänkäriä jalkalihaksilla selkä suorana.

Jos puu on niin järeä, että kiertosahaus ei riitä, aloitetaan pistosahauksella kaatokolon pohjasta. Sitten pisto omalta puolelta, pitopuun valmistus ja kiertosahaus toiselle puolelle, jossa samanvahvuisen pitopuun valmistus.

Pienehkön puun kaatosahaus voidaan tehdä kahdessa osassa. Ensimmäiseen sahausrakoon laitetaan vänkäri ja toinen sahaus tehdään eri tasossa.

Väistämisreitti
Kun puu alkaa kaatua, väistetään takaviistoon reittiä, jokaon katsottu valmiiksi etukäteen. Lahon tai jäätyneen rungon pitopuu katkeaa helpoti, eikä se ohjaa puuta oikeaan suuntaan. Kovalla pakkasella tai lahoa runkoa kaadettaessa on syytä katsoa valmiiksi useampia väistämissuuntia, mikäli puu kaatuu yllättävään suuntaan.

Konkelo
Jokainen konkelo on erikoistapaus, jonka purkaminen on tehtävä varoen. Konkelon purkumahdollisuudet on arvioitava huolellisesti. Jos puu irtoaa pyörittämällä, pitopuusta sahataan 3/4 ja pyörityssuunnan puolelle jätetään 1/4 saranaksi. Puuta pyöritetään vänkärillä. Konkeloliinalla ja kangella saadaan lisää tehoa puun pyörittämiseen. Jos pyöritys ei auta, tyveä voidaan liikuttaa taaksepäin kangen tai vaijeritaljan avulla. Kanta voidaan sahata taaksepäin viettäväksi.

Mikäli puu ei tule alas, se vedetään traktorilla tai vinssillä. Vedossa on käytettävä pitkää vaijeria, jotta puu ei kaatuessaan ylety traktoriin asti. Hinattaessa konkeloa on tarkoin katsottava, että traktori ei kaadu. Jos konetta ei ole paikalla, konkelon vaara-alue on merkittävä. Konkelon purku on aiheuttanut useimmat kuolemaan johtaneet tapaturmat metsätöissä.

Päivitetty 13.12.2012