Metsätyöt

Maatiloilla on metsää keskimäärin 55 hehtaaria. Vaihtelua on kuitenkin alueittain ja tiloittain paljon. Metsänomistaja voi teettää metsätyöt vieraalla tai osallistua niihin itse. Suurin osa isännistä tekee ainakin joitakin metsätöitä itse, emännät harvemmin osallistuvat metsätöihin.

Metsätöiden vaarallisimpia työvaiheita ovat puun kaato, karsinta, katkonta ja kasaus. Työympäristön puutteet ja viat aiheuttavat yli puolet metsätöiden tapaturmista. Metsätöiden tapaturmat kohdistuvat yleisimmin alaraajoihin ja selkään. Tehokasta ja turvallista metsätyötä opit parhaiten asiantuntijan opastuksella. Mene mukaan metsän hakkuukursseille tai kysy työnopastajaa paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä. Asianmukaiset suojavarusteet ovat metsätöissä tärkeät.

Päivitetty 31.01.2013