Siipikarja

Suomessa on 1 100 tilaa, joiden päätuotantosuunta on siipikarjatalous. Pöly on suurin haittatekijä kanalassa työskenneltäessä. Siipikarjatiloissa työntekijää haittaavat lähinnä rehujen pöly ja homepöly, melu, valaistuksen ja lämpötilojen vaihtelu, hankalat työasennot sekä liukastumiset ja kompastumiset.

Päivitetty 11.02.2013