Työkoneen kytkentä

Traktorin ja työkoneen kytkentä aiheuttaa noin kolmanneksen traktoritapaturmista. Ohjaamosta poistuminen kytkemistä varten aiheuttaa myös tapaturmia. Kytkennässä sattuneet tapaturmat ovat vakavia. Työkoneen kytkentä on eräs suurimmista työturvallisuusongelmista traktoritöissä.

Tyypillisiä tapaturmaan johtaneita tilanteita ovat raskaan työkoneen nosto käsivoimin, nostolaitteiden säätö kurkottelemalla traktorin ja työkoneen välistä, kuljettajan virhe, kun toinen henkilö on traktorin ja työkoneen välissä ja ohjaamosta hyppääminen.

Vaaratilanteita voidaan vähentää hyvällä työkoneiden säilytyspaikalla, johon on helppo pääsy ja jossa on pitävä alusta, traktorin sivulta käytettävän ulkopuolisen nostolaitteen hallintalaitteella, teleskooppisella vetovarren päällä ja kytkentälaitteilla; kolmio-, koura- tai vetokarttukytkimellä.

Teleskooppiset vetovarren päät helpottavat kytkemistä. Kun vetovarren päitä voidaan liikuttaa käsin sekä pysty- että pituussuunnassa, saadaan työkone yleensä kytkettyä kertaperuutuksella ilman työkoneen nostelua.

Kytkentälaitteet
Kytkentälaitteet (käytetty myös nimitystä "pikakytkentälaitteet") mahdollistavat työkoneen kytkennän turvallisesti traktorista poistumatta. Kytkentälaitetyyppejä on useita. Ne voidaan jakaa yksi- ja kaksivaihekytkimiin. Yksivaihekytkimissä koko työkone kytkeytyy samalla kertaa. Kolmio-, Kilpi- ja U-kehyskytkin ovat yksivaihekytkimiä. Kaksivaihekytkimillä alemmat kiinnityspisteet ja työntövarsi kytketään erikseen. Kourakytkin ja vetokarttukytkin ovat kaksivaihekytkimiä.

Päivitetty 04.02.2013