Traktori

Yleistä 
Tärinä
Melu
Pöly 
Traktoriin nousu ja laskeutuminen
Turvaohjaamo
Traktorin kaatuminen
Traktori liikenteessä
Tarkistukset ennen ajoa ja ajon jälkeen
Valot
Säilytystilat

Yleistä
Päivittäin ennen traktorin käynnistämistä on tarkistettava öljyjen ja jäähdytysnesteen lisäksi traktorin ajokunto. Tee aina tarkistuskierros traktorin ympäri. Tarkistuksen jälkeen paina äänimerkkiä ennen traktorin käynnistämistä.

Epäkuntoisella traktorilla ei pidä lähteä ajoon. Varsinkin jarrut, valot ja ohjaus on pidettävä moitteettomassa kunnossa. Muista, että kuljettaja on vastuussa ajoneuvostaan. Omistaja ei työturvallisuuslain mukaan saa luovuttaa epäkuntoista ajoneuvoa toisen henkilön käyttöön.

Tärinä
Traktorin tärinä vaikuttaa osaltaan viljelijöiden runsaaseen selkäsairauksien määrään. Maanmuokkaustöissä tärinää voidaan vähentää levikepyörillä ja alennetulla rengaspaineella. Monissa vanhemmissa traktoreissa istuimen tärinän vaimennus on huono. Istuinta pitää pystyä säätämään helposti ajajan mukaan. Huono istuin on syytä vaihtaa uuteen, tärinää vaimentavaan ja helposti säädettävään istuimeen.

Melu
Vanhempien traktoreiden melutaso on työolosuhteissa yleensä yli 85 dB (A). Uuden traktorin melutaso on alhainen, mutta melutaso ohjaamossa nousee, jos ikkunoita tai ovia pidetään auki tai tiivisteet vioittuvat. Traktorissa on yleensä syytä käyttää kuulonsuojaimia.

Pöly
Ohjaamon ilmansuodattimet on vaihdettava vuosittain ja puhdistettava pölyisissä töissä päivittäin. Likainen ilmansuodatin voi olla homepölyn kasvualusta. Pölyisissä oloissa ovet ja ikkunat pidetään kiinni ja puhallin suurella teholla. Ohjaamon ovien ja ikkunoiden tiivisteet on pidettävä kunnossa, jotta ohjaamoon voidaan aikaansaada ylipainetta. Silloin hyttiin ei tule suodattamatonta ilmaa vuotavista raoista.

Mikäli traktoria käytetään paljon kuumissa ja pölyisissä olosuhteissa, tulisi traktorissa olla ilmaa viilentävä ilmastointilaite. Traktoreihin on saatavissa myös elektronisia ilmansuodattimia. Niillä saadaan suodatettua pienetkin hiukkaset ohjaamon ilmasta.

Traktoriin nousu ja laskeutuminen
Traktoriin noustessa ja sieltä laskeuduttaessa on hyvä muistaa "kolmipistekiinnitys". Kun siirrät jalkaa toiselle askelmalle, olet molemmin käsin kiinni kaiteissa. Kun siirrät kättä, ovat molemmat jalat askelmilla. Ohjaamosta alastulo on yleensä turvallisempaa takaperin. Ohjaamosta ei pidä hypätä alas kiireessäkään.

Turvaohjaamo
Turvaohjaamo on pelastanut Suomessa kymmenien viljelijöiden hengen. Turvaohjaamo suojaa kuljettajaa traktorin kaatuessa. Ohjaamoiden ergonomia on jatkuvasti parantunut, ja uusissa traktoreissa työolosuhteet ovat hyvät. Traktoria valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota ohjaamon yksityiskohtiin. Ne vaikuttavat oleellisesti traktorin käyttöön ja turvallisuuteen. Metsätöissä, kaivuutyössä ja kuormainten käytössä joudutaan työskentelemään taaksepäin kääntyneenä. Istuin pitäisi saada käännettyä taaksepäin, ja myös hallintalaitteiden tulisi olla helposti käsien ulottuvilla.

Vanhoihin traktoreihin voidaan asentaa turvakaari. Maatalousteknologian tutkimuslaitos VAKOLA on suunnitellut yleisimpiin vanhoihin traktorimalleihin sopivan turvakaaren. VAKOLAn piirustusten mukaan turvakaaren voi rakentaa itsekin. Turvakaaren lisäksi tulisi käyttää lannevyötä. Se pitää kuljettajan istuimessa äkkipysäyksissä esim. etukuormaimen törmätessä kiveen.

Traktorin kaatuminen
Hytittömän traktorin kaatuminen on ollut yleisin kuolemaan johtaneiden tapaturmien aiheuttaja. Turvaohjaamon tultua pakolliseksi vakavat kaatumistapaturmat ovat vähentyneet.

Traktori kaatuu nopeasti. Etupyörien lähdettyä nousemaan kuluu noin 3/4 sekuntia, kun traktori saavuttaa kriittisen pisteen, jonka jälkeen kaatumista ei voi estää. Liian usein pystyyn nousevaa traktoria ei enää saada hallintaan, vaan traktori kaatuu tuhoisin seurauksin.

Traktorilla vedettäessä on vetopisteen oltava taka-akselin alapuolella. Muutoin traktori nousee helposti pystyyn. Vetävässä traktorissa kannattaa pitää työkonetta perässä. Se tuo enemmän painoa takapyörille ja estää kaatumista.

Rinnettä sivusuuntaan ajettaessa traktori saattaa kaatua pienestäkin heilahduksesta. Ojien lähellä on ajettava varovasti, koska reunat ovat usein pehmeitä ja pettäviä. Kuormaajan kanssa rinteessä ajettaessa on pidettävä kauha alhaalla, jolloin painopiste on mahdollisimman alhaalla.

Traktori liikenteessä
Ohjattavuuden säilyminen on varmistettava tiellä ajettaessa. Etupainoja on käytettävä riittävästi, jotta ainakin 20 % traktorin painosta on etupyörillä. Jos traktorin perässä on suuri työkone, kuten aura, äes tai kylvökone, on käännöksissä ajettava normaalia hitaammin työkoneen massan vuoksi. Sivurajoittajat on pidettävä lukittuina ja työkone kuljetusasennossa.

Jäälle meno on aina vaarallista. Jos traktori putoaa jäihin, on ohjaamosta päästävä nopeasti pois. Ovien ja ikkunoiden aukeaminen on kokeiltava ennen jäälle menoa, ja kattoluukku on pidettävä auki.

Tarkistukset ennen ajoa ja ajon jälkeen
Päivittäin ennen traktorin käynnistämistä on tarkistettava öljyjen ja jäähdytysnesteen lisäksi traktorin ajokunto. Ulkopuolisen kunnon voi tarkistaa kierroksella traktorin ympäri; renkaat, suojukset, portaat, nestevuodot, näkyvyys ohjaamosta, hitaan ajoneuvon kolmio ja valot ovat kunnossa. Ylimääräiset tavarat poistetaan ohjaamon lattialta. Istuin ja peilit säädetään tarvittaessa.

Tarkistusten jälkeen painetaan kytkin pohjaan ja käynnistetään. Suoraan starttimoottorista ei pidä käynnistää. Se on aiheuttanut useita kuolemaan johtaneita tapaturmia.

Traktorin käynnistyksen jälkeen on tarkistettava ohjaus ja jarrut ennen ajoa. Ohjauspyörää kääntämällä tarkistetaan, ettei välys ole liian suuri. Maantieajoon jarrut kytketään yhteen. Ajottain on hyvä tarkistaa, etteivät jarrut puolla yhteen kytkettyinä.

Epäkuntoisella traktorilla ei pidä lähteä ajoon. Varsinkin jarrut, valot ja ohjaus on pidettävä moitteettomassa kunnossa. Omistaja ei työturvallisuuslain mukaan saa luovuttaa epäkuntoista traktoria toisen henkilön käyttöön. Toisaalta kuljettaja on myös vastuussa ajoneuvostaan.

Matkustajia saa ottaa ohjaamoon vain, jos heille on kiinteät istuimet. Silloin on pidettävä ovet ja ikkunat kiinni, jotta matkustaja esim. lapsi ei putoa ohjaamosta.

Valot
Traktorin valot ovat usein puutteelliset. Varsinkin työvalot ovat riittämättömät turvalliseen työntekoon pimeänä aikana. Traktorin työvaloja voidaan lisätä tarpeen mukaan. Laturin teho on kuitenkin varmistettava ennen lisävalojen asennusta. Ajovalot on pidettävä aina puhtaina maantiellä ajettaessa. Polttimoita ja sulakkeita on hyvä hankkia varalle, jotta palaneet voidaan vaihtaa nopeasti. Vialliset sähköjohdot aiheuttavat palovaaran. Johtojen kuntoa on tarkkailtava, ja viat on korjattava välittömästi.

Säilytystilat
Traktorissa kuljetetaan usein työvälineitä, eväitä, hinausketjuja ja muita esineitä. Ohjaamon lattialla ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Traktorissa tulisi olla säilytyspaikat mm. ensiapulaukulle, kuulonsuojaimille, eväille, työkalulaatikolle, lapiolle, kangelle ja hinausketjulle. Mikäli traktorissa ei ole sopivia säilytyspaikkoja, sellaiset voidaan tehdä itsekin. Mitään ylimääräistä esinettä ei tule pitää ohjaamossa irrallaan.

Sivun alkuun

Päivitetty 03.04.2013