Niittokone

Niittokone on jätettävä tukevalle alustalle, esim. kuormalavan päälle ja tuettava kunnolla, jotta sen kytkeminen uudelleen traktoriin on helppoa. Jos nivelakseli ja muu voimansiirto on huonosti suojattu, pitkä heinä tarttuu siihen ja aiheuttaa tukoksia, joiden purkaminen on hankalaa. Suojaamaton nivelakseli ja muu voimansiirto aiheuttavat myös tapaturmavaaran.

Lauenneen terän palautus ja terän nosto kuljetusasentoon on tehtävä huolellisesti. On varottava, etteivät sormet joudu missään vaiheessa terälappujen ulottuville. Lieriö- ja lautasniittokoneilla terälaitteen pyörimisnopeus on suuri. Jos terä osuu kiviin tai muihin irtonaisiin esteisiin, ne sinkoutuvat suurella nopeudella ja voivat vahingoittaa lähellä olevia. Irtoava terälappu voi myös aiheuttaa vakavan vamman. Terästä lentävien esineiden sinkoilun estävät suojukset on pidettävä paikallaan ja lisäksi on huolehdittava, ettei ketään ole terän lähettyvillä koneen käydessä.

Päivitetty 04.02.2013