Koneet ja laitteet

Maatilalla käytetään koneita useissa eri työvaiheissa. Koska koneiden käyttötarkoitus, ikä ja kunto vaihtelevat, liittyy koneiden käyttöön aina vaaroja. Liikkuvat osat, ulokkeet, terävät kulmat, kuumat pinnat, liukas alusta, kiire jne. aiheuttavat tapaturmia. Huono työasento, tärinä, melu, lämpötilavaihtelut ja vetoisuus rasittavat maatalousyrittäjää ja lisäävät siten tapaturma-alttiutta.

Koneiden toimintahäiriöt tai rikkoutumiset johtavat usein tapaturmaan. Siksi niiden kunnossapito on tehokasta tapaturmien ennaltaehkäisyä. Kun koneet toimivat moitteettomasti, ovat ne yleensä melko vaarattomia. Koneita hankittaessa onkin kiinnitettävä huomiota niiden turvallisuuteen sekä huolto- ja korjaustoimien helppouteen.

Päivitetty 20.01.2016