Koneet ja laitteet

Aluksella tulee huomioida, että käytettävissä on toimivat ja asianmukaiset yhteydenpito- ja navigointilaitteet. Isoilla aluksilla tulisi olla sisäpuhelimet. Suuremmilla troolareilla olisi hyvä olla ohjaussillalle sijoitettu vaarallisten paikkojen kameravalvonta. Palo- ja vedennousuvaroittimet ovat tärkeitä aluksella kuin aluksella. Vaaratilanteissa nämä laitteet voivat pelastaa ihmishenkiä.

Konehuone tulisi eristää hyvin ja miehistön tilat tulisi sijoittaa mahdollisimman kauas konehuoneesta, sillä melu vaikeuttaa kommunikaatiota ja vaikuttaa esimerkiksi unen laatuun.

Lajittelukone aiheuttaa melua. Melun haittoihin voidaan vaikuttaa eristämällä konetta, sijoittamalla se paikkaan, jossa se ei häiritse muuta toimintaa ja suojaamalla korvat kuulonsuojaimin.

Moottorin tai hydraulivarusteiden pyörivien osien tulee olla koteloituja siten, ettei niihin voi takertua.

Päivitetty 11.02.2013