Kuulo

Meluvamma syntyy yleensä vähitellen monen vuoden melualtistuksen seurauksena. Maataloudessa vaarallisen kovaa melua aiheuttavat siat, moottorisaha, kulmahiomakone, leikkuupuimuri, traktori jne. Vapaa-ajan melu on luonnollisesti yhtä vaarallista. Mm. ammunta, moottoriurheilu ja musiikki saattavat aiheuttaa meluvamman.

Kuulonsuojaimilla alennetaan korvaan tulevaa melutasoa. Kuulonsuojaimia on käytettävä, jos melutaso ylittää 85 desibeliä. Melua ei voi aina mitata, mutta jos tavallinen puhe ei kuulu metrin etäisyydeltä, voi päätellä melun ylittävän 85 desibeliä.

Kuulonsuojainten käytöllä pyritään siihen, että suojauksen aikana korvaan tuleva melutaso on 75–80 desibeliä. Ylisuojautuminen voi olla haitallista. Se eristää ympäristöstä ja tarpeelliset varoitusäänet voivat jäädä kuulematta.

Oleellista kuulonsuojainten käytössä on, että niitä pidetään ehdottomasti koko melussaoloajan. Jos suojaimia pidetään vain 90 prosenttia ajasta, on suojausteho laskenut noin kolmannekseen.

Suojaintyypit
Kuulonsuojaimia on kahta tyyppiä: kupusuojaimia ja tulppasuojaimia. Maatalouskäytössä yleisimpiä ovat kupusuojaimet. Suojaimen vaimennus ilmoitetaan taajuusmerkinnöillä H (korkeataajuinen), M (keskitaajuinen) ja L (matalataajuinen). Maatalouden melu on yleensä keskitaajuista.

Kupusuojaimista löytyy myös elektronisia suojaimia, joissa on radio tai radio ja mikrofoni, joka vaimentaa äkilliset kovat äänet, mutta läpäisee kuultavaksi tarkoitetut äänet.

Käyttö
Suojaimet on asetettava paikoilleen niin, että ne sulkevat korvakäytävän tiiviisti, mutta eivät paina epämiellyttävästi. Perinteisiä kupusuojaimia käytettäessä paksut silmälasien sangat, hiukset ja päähineet saattavat aiheuttaa reunavuotoja ja näin heikentää suojaustehoa. Silloin tulisi käyttää joko tulppasuojaimia tai kupusuojaimia, joissa sanka tulee pään taakse eikä päälle.

Korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa olosuhteissa ja pölyisissä työoloissa on hyvä käyttää vaihdettavia, ohuita ja kosteutta imeviä paperisuojuksia tiivisterenkaissa. Paperisuojukset estävät myös pölyn ja lian kertymistä tiivisterenkaisiin. Erityisen voimakkaassa melussa työskenneltäessä kannattaa käyttää yhdistettynä tulppa- ja kupusuojaimia.

Käyttö muiden suojainten kanssa
Muita kuulonsuojaimien kanssa käytettäviä suojaimia ovat suojavaate tai huppu, jolloin kuulonsuojaimet on pidettävä suojavaatteen alla. Suoja- tai silmälaseja käytettäessä sangat voivat estää kupujen tiivisterenkaita asettumasta tiiviisti päätä vasten. Tämän voi estää käyttämällä ohutsankaisia tai kiinnitysnauhalla varustettuja laseja. Voi käyttää myös kupusuojaimia, joiden tiivisterenkaat ovat nestetäytteisiä, erityisen paksuja tai pehmeitä. Sopivia ovat myös tulppasuojaimet tai kupusuojaimet, joiden sanka asettuu pään taakse eikä päälle.

Jos tarvitaan silmien ja korvien lisäksi myös kasvoille suojausta, voi valita kupusuojain-visiiriyhdistelmän. Metsurinkypäristä valitaan aina testattu kuulonsuojain-kypäräyhdistelmä. Jos esimerkiksi puolinaamarin hihna estää kupusuojaimen tiiviin kiinnittymisen, käytetään tällöin tulppasuojaimia.

Päivitetty 04.02.2013