Työterveyshuollosta tykyä

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työperäisten sairauksien ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Työterveyshuollot voivat järjestää myös ryhmätoimintaa työkyvyn ylläpitämiseksi. Tyky-toiminta voi olla esimerkiksi

  • luentotilaisuuksia ja kursseja
  • kuntokartoitusta ja kunnonhoidon ohjausta, kuntoiluryhmiä
  • suojainopastusta, suojainnäyttelyitä
  • ensiapukoulutusta
  • kriisiavun ja tukihenkilön etsintää
  • viljelijäryhmälle suunniteltuja kuntoutus- ja kuntoremonttikursseja kuntoutuslaitoksessa
  • yhteistyöprojekteja muiden organisaatioiden kanssa

Viljelijät vaikuttavat itse työterveyshuoltonsa sisältöön ja toimintaan paikallisten työterveyshuollon yhteistyöryhmien kautta. Tyky-toiminnasta saa lisätietoa omasta työterveyshuollosta. Työterveyshuoltoon kannattaa liittyä. Maatalousriskit kartoitetaan ainoastaan maatalousyrittäjien työterveyshuollossa.

Päivitetty 06.02.2013