Iloa liikunnasta

Säännöllisesti liikkumalla voi parantaa ja ylläpitää fyysistä kuntoa. Sopivan haastava ja kuormittava liikunta edistää myös mielen hyvinvointia. Liikunta vaikuttaa suoraan vireyteen ja mielialoihin ja huoltaa sydän- ja verenkiertoelimistöä sekä lihaksistoa. Virikettä tulee myös aisteille ja aivoille - sitä enemmän, mitä monipuolisemmin eri lajeja harrastaa.

Sydän - ja verenkiertoelimistö vahvistuvat, kun liikutaan kolme kertaa viikossa puolen tunnin ajan niin, että hengästytään kunnolla ja pulssi nousee. Venytyksiä sisältävä voimistelu pitää lihakset joustavina. Nivelten liikkuvuus, lihastasapaino ja joustavuus keventävät työntekoa sekä ehkäisevät tapaturmia ja tuki- ja liikuntaelinten vaivoja. Sosiaalisia taitoja voi kehittää parhaiten joukkuepeleissä ja ihmisiä tapaamalla. Sosiaalisuuden tarpeen tyydyttyminen on tärkeä osa liikunnan antia lähes lajista riippumatta.

Liikunta on tapa saada vaihtelua, virkistystä ja iloa elämään. Se aktivoi aistit ja aivot pumppaamalla verta ja sen mukana happea. Liikunta on tarpeellista kaikenikäisille. Iäkkäillä se säilyttää toimintakykyä ja ehkäisee ennenaikaista vanhenemista. Liikunta voi edistää masennuksesta tai kriisistä toipumista. Yksinkertaisimmillaan liikuntaharrastus voi olla kävelylenkki päivittäin; se on mahdollista toteuttaa missä tahansa edullisesti ja vähällä vaivalla.

Päivitetty 01.02.2013