Voimavarojen mitoitus

Ihminen viihtyy työssään, jos voimavarat ja työhön liittyvät vaatimukset ovat tasapainossa. Esimerkiksi väsyneenä työskenteleminen alentaa työvirettä. Kiire voi laskea työn laatua ja olla riski työturvallisuudelle. Jokainen on väsynyt ja kiireinen ajoittain, mutta jatkuessaan työstressi nakertaa itsetuntoa ja heijastuu vapaa-aikaankin. On tärkeää kuunnella omia tunteita ja tarpeita.

Itsensä arvostaminen ja hyvä itsetunto kertovat, millaisina näemme kykymme ja ominaisuutemme ihmisinä ja työntekijöinä. Hyvän itsetunnon omaava uskaltaa olla oma itsensä, toimia arvojensa mukaisesti ja pitää puolensa. Hän uskaltaa ottaa vastaan haasteita, asettaa päämääriä ja pyytää apua silloin, kun tuntee sitä tarvitsevansa. Kun ihmisellä on hyvä itsetunto, hän osaa kysyä palautetta omasta toiminnastaan ja hyödyntää sitä, mikä on varsinkin yksin toimivalle yrittäjälle erittäin tärkeää. Uuden oppiminen ja voimavarojen oikea mitoitus ylläpitävät hyvää työvirettä. Vapaa-ajan ja työn rajapinta on maatilalla usein häilyvä, joten lomailusta ja vapaa-ajasta ei saa lipsua.

Jos töihin lähteminen on vastenmielistä, kannattaa hakea tilanteeseen ulkopuolista näkökulmaa. Voimavarariihipalvelu tai muutosvalmennus on oiva apu työssään kuormittuneille tai muutosta suunnitteleville tiloille. Voimavarariihessä käsitellään työhyvinvointia ihmisen itsensä, työn sisällön, ammattitaidon sekä työyhteisön näkökulmista.

Päivitetty 01.02.2013