Työmotivaatiota tunteista

Motivaatio on moottori, joka pitää ihmisen toiminnassa. Työmotivaatio on keskeinen työhyvinvoinnin ja työtehon tuottaja. Ihmisiä motivoivat työntekoon esimerkiksi raha ja toimeentulon turva, tekemisen nautinto ja työssä koettu arvostus. Kun työmotivaatiota tutkitaan esimerkiksi työnohjauksessa, ihmiset yleensä löytävät taitoja ja kykyjä, joita eivät aiemmin ole itsellään edes havainneet olevan. Kun ihminen kokee itsensä työssään pystyväksi ja osaavaksi, hänen työmotivaationsa on korkea.

Tunteet vaikuttavat työelämässä yhtä paljon kuin vapaa-ajallakin.Sen vuoksi kannattaa silloin tällöin miettiä, millaisia tunteita työhön liittyy. Sekä myönteiset että kielteiset tunteet ovat hyviä tunteita. Kielteinen tunne voi viestittää muutoksen tarpeesta. Tunne omasta osaavuudesta ja pystyvyydestä vaikuttaa työsuoritukseen erittäin paljon. Esimerkiksi henkilö, joka on taipuvainen ajattelemaan optimistisesti ja luottaa itseensä, uskoo helpommin siihen, että asiat järjestyvät vaikeuksista ja takaiskuista huolimatta. Hän etsii uusia tapoja toimia, jos entinen ei tuottanut tarkoitettua tulosta.

Päivitetty 01.02.2013