Menestyksen perustat

Millainen on hyvä elämä? Millainen on hyvä työpäivä? Onko työ mielekästä, pääseekö työssä toteuttamaan itseään? Arvot, asenteet ja motivaatio muodostavat perustan kaikelle sille, mitä päivittäin teemme. Emme silti useinkaan tule ajatelleeksi yritystoimintaamme arvojen ja asenteiden kannalta, vaan toimimme niin kuin on tapana. Ulkopuolinen tekee päätelmiä arvoistamme pääasiassa toimintamme perusteella. Maatalousyrittäjällä ei ole työyhteisöä tukena, siksi ulkopuolinen näkökulma ja arvokeskustelut ovat tarpeen.

Asenne työhön ei ole mikään pikkujuttu hyvinvoinnin kannalta. Siksi työn tekemisen arvoja ja motivaatiota pitäisi aika ajoin tietoisesti pohtia. Taloudellisen tuloksen arviointi ei riitä, sillä onnistuminen yrittäjänä edellyttää hyvää osaamista ja motivaatiota. Neuvontaorganisaation palvelut ja vertaistuki ovat käytännöllisiä tapoja kartoittaa yritystoiminnan arvoperustaa ja tavoitteita. Hyvinvoiva yrittäjä on valttia yrityksen menestykselle.

Päivitetty 01.02.2013