Melan työhyvinvointiohjelma

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on laatinut maatalousyrittäjien työhyvinvointiohjelman. Ohjelman tavoitteena on muun muassa edistää sitä, että maatalousyrittäjät irrottautuvat työstään terveenä myös lomalle ja eläkkeelle.

Työhyvinvointiohjelman toisiinsa nivuoutuvia osa-alueita ovat maatalousyrittäjien työterveyshuolto, lomituspalvelut, kuntoutus sekä työturvallisuuden ja työssä jaksamisen asiantuntijapalvelut. Ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toimintaa ja hyvinvointipalvelujen yrittäjäkohtaisuus korostuvat ohjelmassa. Työhyvinvointiohjelma jatkuu vuoteen 2025 asti.

Tyhy-ohjelman tavoitteet vuoteen 2025 mennessä

  • Eläkkeellesiirtymisiän nouseminen kolmella vuodella (60 → 63 v.)
  • Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän alentuminen 20 prosentilla (6,7 ‰ → 5,5 ‰)
  • Tapaturmien määrän alentuminen 20 prosentilla (57 ‰ → 45 ‰)
  • Kaikki uudet maatalousyrittäjät maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaiksi
  • Työterveyshuollon liittymisasteen nousu 40 prosentista → 70 prosenttiin
Päivitetty 30.05.2016