Asiantuntija-apua Melasta

Mela edistää maatalousyrittäjien työhyvinvointia tuottamalla ja jakamalla työhyvinvointiin liittyvää tietoa, edistämällä maatalousyrittäjien työterveyshuoltojen toimintaa, kustantamalla kuntoutusta ja kehittämällä viljelijöiden lomituspalveluita.Tietoa tuotetaan myöntämällä tutkimusapurahoja. Melan kokoamaa tietoa näiden internetsivujen lisäksi löytyy

  • esitteistä
  • oppimateriaalivihkosista
  • kalvosarjoista
  • videoista
  • lehtiartikkeleista
  • maatalousnäyttelyistä
  • suojainnäyttelyistä
  • Melan tiedotteista
  • tutkimusyhteenvedoista

Melasta voi pyytää myös luennoitsijoita ja suojainesittelyjä viljelijöiden tilaisuuksiin. Paikallisissa tilaisuuksissa luennot ja näyttelyt hoitavat ensisijaisesti Melan paikalliset työturvallisuusasiamiehet.

Päivitetty 09.07.2015