Parisuhteen toimivuus

Ihmissuhteiden hoitoon ja parisuhteen toimivuuteen liittyvät asiat ovat perheyrityksen johtamisessa hyvin tärkeitä ja tulokset ovat sitä parempia, mitä paremmin sen tiedostaa. Ihmissuhteisiin liittyvien ongelmien selvittämiseen on nykyään onneksi helppo saada apua. Parisuhdeongelmiin voi hakea ammattiapua pari- ja perheterapiasta tai vaikkapa kirkon parisuhdekursseilta. Uusia näkökulmia voi löytää kirjallisuudestakin, mikäli ongelmat eivät ole kovin vaikeita.

Hyvän parisuhteen tunnusmerkkejä voi lisätä arkeen omatoimisesti.

  • Pidetään huolta siitä, että arjessa on enemmän mukavia kuin kielteisiä hetkiä: yhteisillä aterioilla, jutustelulla, ilahduttamisella, arvostamisella ja kannustamisella pääsee pitkälle.
  • Keskustellaan yhdessä, päätetään asioista yhdessä.
  • Käsitellään ristiriidat eikä jätetä niitä hautumaan. Ellei se onnistu, haetaan ammattiapua.
  • Puolisot arvostavat itseään, pyrkivät tunnistamaan tunteitaan ja ilmaisemaan niitä vastuullisesti.
  • Omista teoista ja tunteista otetaan vastuu. Silloin parisuhteessa on turvallinen ilmapiiri eikä tunteita tarvitse purkaa syyllistämällä, vetäytymisellä tai hyökkäyksellä.
  • Toisen ihmisen erilaisuus hyväksytään, puolison persoonallisuus ja sen muutos sekä "oma maailma" ystävineen ja harrastuksineen nähdään rikkautena.
  • Puolisot tukevat vaikeuksissa toinen toisiaan.

Rakkaus ja muutkin ihmissuhteet ovat tahdon asioita. Ihmiseltä tulee löytyä tahtoa toimia ja ajatella parhain päin, jos ihmissuhteen halutaan kestävän. Parisuhde pysyy hyvänä vain, jos tahtoa löytyy molemmilta osapuolilta. Sama pätee muihinkin ihmissuhteisiin. Silloin kun tahto puuttuu, tarvitaan rohkeutta asettaa rajoja ja tehdä ratkaisuja. Niihin ei kuitenkaan kannata rynnätä tunteiden vallassa, vaan hakea ensin uusia näkökulmia vuorovaikutukseen perehtyneiltä ammattilaisilta.

Päivitetty 01.02.2013