Maatilayrityksen ihmissuhteet

Maatilayrityksen ihmissuhteissa pätee sama sääntö kuin ihmissuhteissa muutoinkin: ihminen voi muuttaa vain itseään. Mutta koska vuorovaikutus on kaksisuuntaista, johtavat uudet vuorosanat uudenlaiseen reagointiin myös toisessa osapuolessa – ei siis kannata jäädä odottelemaan muiden muuttumista, vaan tehdä aloite ensin. On tärkeää oivaltaa, että ihmissuhteet muuttuvat koko ajan ja niitä voi kehittää myös tietoisesti.

Sanotaan, että elämä pyöristää ihmisestä kulmia. Sillä ehkä tarkoitetaan, että kriisit kehittävät ihmissuhdetaitojamme. Kaikissa ihmissuhteissa on ongelmia, se on normaalia, ja ihmiset pystyvät yleensä ratkaisemaan niistä useimmat. Ihmissuhdetaitoja voi opetella ja havainnoida aivan niin kuin muitakin taitoja.

Päivitetty 01.02.2013