Varhaisen välittämisen malli

Malli on tarkoitettu tukemaan maatalousyrittäjiä työssä selviytymisessä sekä auttamaan tilan toimintaa uhkaavissa ongelmissa. Tarkoitus on rohkaista auttajaa ottamaan puheeksi havaitsemiaan merkkejä henkisestä kuormittumisesta tai muutoksista tilan toiminnassa.

Puheeksi ottamisen jälkeen toimenpiteistä sovitaan yrittäjän ehdoilla. Yhteistyökumppani voi tarjota yrittäjälle apua ja ohjata hänet tarvittaessa avun piiriin. Viimeisenä vaiheena mallin toimintaketjussa on seuranta, jolloin varmistetaan avun perillemeno.

Esite varhaisen välittämisen mallista

Päivitetty 10.07.2015