Työnohjaus

Työnohjaus on perinteinen ja tutkitusti tehokas tapa vaikuttaa työhyvinvointiin. Vaitiolovelvollinen, vähintään kahden vuoden koulutuksen saanut työnohjaaja on vuorovaikutuksen asiantuntija. Työnohjaus perustuu ohjattuun keskusteluun ja kokemukselliseen oppimiseen ryhmässä tai yksin. Liikkeelle lähdetään asiakkaan omista tavoitteista. Kyse ei ole työn neuvomisesta, vaan ammatti-identiteetin syventämisestä psykoterapiaa muistuttavin menetelmin.

Maatalousyrittäjän kannattaisi harkita työnohjausta ainakin tuotantosuunnan vaihtuessa ja sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tai silloin, kun maatalousyrityksen ihmissuhteissa on ongelmia.

Päivitetty 01.02.2013