Työhyvinvointihankkeet

MTK-tuottajaliitot, ProAgria ja eri oppilaitokset ohjaavat alueellisia työhyvinvointihankkeita. Hankkeet järjestävät monipuolista ohjelmaa maatalousyrittäjien hyvinvoinnin tueksi. Hanketapahtumiin kannattaa osallistua, koska sieltä saa monipuolista opastusta edullisesti. Maatalousyrittäjä maksaa osallistumisestaan yleensä vain omavastuuosuuden. Lisätietoja saa omasta tuottajaliitosta tai ProAgriasta.

Päivitetty 12.12.2012