Masto-hankkeen tuloksia

Sosiaali -ja terveysministeriö käynnisti masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi tähdänneen hankkeen 2007–2011(MASTO). Hankkeen aikana toteutettiin verkkokysely maatalousyrittäjille.

Verkkohaastatteluun sisältyi muun muassa seuraavat teemat:

  • Arjen voimavarat: Mikä tuo voimia arkeesi?
  • Arjen uhat: Mikä vie arjen voimavaroja?

Vastaajat nostivat ensimmäiseksi voimavaroja tuoviksi parisuhteen ja perheen. Toiseksi tärkeimpinä he pitivät vapaa-aikaa eli harrastuksia ja lomaa. Kolmanneksi nousi onnistumisen ilo. Lisäksi luonnonläheisyys ja tunne työn hallinnasta antoivat voimaa.

Arjen voimavaroja veivät taloudelliset huolet, epävarmuus tulevasta, sairaudet ja paperisota. Vastaajia rassasi myös alan ja oman työn arvostuksen puute.

Jaksamisen tukemiseen ehdotettiin seuraavia toimenpiteitä:

  • Ammattimaisen yrittäjyyden tukeminen
  • Hallinnan tunteen kasvattaminen
  • Varamies- ja lomittamisjärjestelyt
  • Räätälöity työkyvyn ylläpito-ohjelma
  • Yksilöllisempiä työterveyshuoltopalveluja
  • Tukihenkilöverkoston apu käyttöön
Päivitetty 01.02.2013