Terveenä työssä

Vietämme paljon aikaa työpaikalla, joten työssä viihtyminen vaikuttaa elämänlaatuun merkittävästi. Hyvinvointi tuntuu terveytenä, vireytenä, työn sujuvuutena ja hyvänä olona. Huonovointisuus työssä vaikuttaa vapaa-aikanakin sairasteluna ja ihmissuhdeongelmina. Työssä viihtymättömyys ja/tai väsymys näkyvät yritystoiminnassa kohonneena tapaturmariskinä, työkyvyttömyyskausina ja taloudellisina menetyksinä.

Maatalousyrittäjän työssä tarvitaan monenlaista osaamista. Työ on itsenäistä, joskus myös yksinäistä. Siksi työssä viihtymiseen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Isot investoinnit, kiireinen työtahti ja luonnonolosuhteiden ehdoilla toimiminen ovat riskejä hyvinvoinnille. Tuki- ja liikuntaelinten vaivat ovat syynä lähes joka toiseen ja mielenterveyden häiriöt lähes joka kolmanteen maatalousyrittäjän työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Tutustu Työterveyslaitoksen tietokorttiin 18, Maatalousyrittäjän työkyvyn tuki

 

Päivitetty 02.03.2016